Uit de praktijk: airco schakelt continue uit tijdens het rijden

Voordat een autobedrijf het predicaat ‘Qualified Airco Specialist’ krijgt, moeten eerst de speciale aircotrainingen van GMTO of Autoniveau met goed gevolg zijn afgerond. Tijdens de trainingen krijgen de cursisten een interessante testcase uit de praktijk voorgezet. Samen met de trainer wordt het praktijkgeval onder handen genomen. Deze keer staat er een Renault Laguna op de brug.

renault nieuwsartikel

De testcase van deze training, een Renault Laguna II, neemt met betrekking tot de airco een hele waslijst aan reparaties en onderhoudsbeurten mee. De klacht van de klant komt echter steeds weer terug: de airco schakelt continue uit tijdens het rijden. Eigenlijk een simpele klacht, zou je op het eerste gezicht zeggen. Nader beschouwd blijken er toch meerdere oorzaken aanwijsbaar. Het probleem kan een elektronisch karakter hebben, waardoor de airco stopt. Maar ook mechanisch zijn er meerdere mogelijke defecten mogelijk.

Historie bekijken

Voordat er met een storingsanalyse gestart wordt, is het verstandig eerst de werkplaatshistorie van de auto nader te bekijken. Enige tijd geleden komt de auto naar de werkplaats met als klacht dat de airco een raar geluid maakt als deze aanstaat. Na een korte diagnose wordt geconcludeerd dat het geluid uit de aircopomp komt. De pomp wordt vervangen door het autobedrijf. Het bewuste garagebedrijf beschikt echter niet over een airco-apparaat, waardoor het vullen bij een collega-garagebedrijf gebeurd. Na het vervangen van de pomp en het vullen van het systeem is de airco weer stil en verspreidt het systeem koude lucht uit de uitstroomopeningen. De auto wordt afgeleverd aan de eigenaar.

Klacht blijft

De eigenaar van de Laguna rijdt een korte tijd zonder klachten, maar komt snel weer terug bij het autobedrijf. Klacht: de airco werkt bij stilstaand voertuig en een lage rijsnelheid, maar stopt bij hogere snelheden. De Renault wordt weer naar het collega-autobedrijf met airco-apparaat gebracht, waar men tot de conclusie komt dat er sprake is van minimaal verlies van koudemiddel. Via een technisch forum komt de tip om een zeefje in de leiding te monteren om eventueel rondzwevend vuil op te vangen. Het zeefje wordt gemonteerd en dit levert ook resultaat op: er wordt inderdaad wat vuil opgevangen. Het aircosysteem wordt opnieuw gevuld en de elektronica gecontroleerd: alles is okay. De Renault gaat terug naar de eigenaar. Helaas meldt de eigenaar zich korte tijd later weer met hetzelfde probleem.

Nadere diagnose

GMTO-trainer Remko van Zoomeren legt zijn cursisten uit dat diagnose van dit aircosysteem bemoeilijkt wordt door het feit dat het hier om een systeem gaat met een capillair en maar één drukaansluiting. Die ene drukaansluiting is een hoge druk airconippel op een lage drukleiding. Een nadere diagnose van het aircosysteem levert de volgende zaken op. Als eerste valt op dat het systeem niet compleet gevuld is. Uit het systeem komt 505 gram, terwijl de vulhoeveelheid 650 gram moet bedragen. Dat is één probleem. Via het garagebedrijf is helaas niet te achterhalen hoeveel koudemiddel is bijgevuld. Om lekkages goed inzichtelijk te maken, wordt het systeem vervolgens met fluor gevuld. Na vullen en laten draaien van het systeem, worden kleine lekkages zichtbaar bij sommige leidingaansluitingen. Dat is een volgend probleem. Mogelijk veroorzaakt dit ook het tekort aan koudemiddel.

Defecte aircopomp

Verder worden de drukken en temperaturen van het aircosysteem gemeten. Bij de temperatuurmeting zien we de volgende waarden: temperatuur voor condensator: 88,3 ̊C; temperatuur na de condensator: 40,9 ̊C; en temperatuur na verdamper: -9,3 ̊C. Wat opvalt is de te hoge temperatuur voor de condensor. Dit duidt op een (mogelijk) slechte werking van de condensor. Gezien het verleden van de auto komt dit door vervuiling van het systeem. Een defecte aircopomp kan slijpseldelen in het aircocircuit achterlaten, die vervolgens blokkades in het systeem veroorzaken. De capillair wordt gedemonteerd en het bijbehorende filter wordt bekeken. Het filter blijkt uitermate vervuild. Dit bevestigt het vermoeden dat ook de condensor vervuild is met metaaldeeltjes. De condensor wordt gedemonteerd en opengemaakt. Deze is inderdaad sterk vervuild.

Om de klacht van de klant te verhelpen, zijn de volgende reparaties uitgevoerd:

  • Capillair, condensor en o-ringen zijn vervangen.
  • Aircosysteem is gespoeld met de juiste apparatuur. Dit had eigenlijk al bij de eerste reparatie moeten gebeuren.
  • Aircosysteem is bijgevuld met juiste vulhoeveelheid.