VAG EGR-klep kost autobedrijven én automobilisten nog steeds handenvol geld

De kritische constructie van 1.4-, 1.6-, 1.9- en 2.0-liter TDI dieselmotoren is de belangrijkste oorzaak van storingen in EGR systeem. Er is nog geen oplossing voor het probleem, maar het is wel volledig duidelijk waardoor de problemen veroorzaakt worden.


De problemen met de EGR-klep worden veroorzaakt door de manier waarop het klepmechanisme en de onderdelen die de klep bedienen, ontworpen zijn. Door het ontwerp komen vuile uitlaatgassen in de mechanische en elektronische onderdelen van het EGR systeem terecht.

Zie afbeelding A. Als de EGR-klep gesloten is en er geen uitlaatgassen naar het inlaatspruitstuk stromen, wordt in ruimte (1) achter de klep druk opgebouwd. Omdat de tolerantie tussen de klepsteel en de afdichting te groot is, stroomt uitlaatgas met roet van ruimte (1) naar de aangrenzende ruimte (2).

De positie van de EGR-klep wordt geregeld door elektromotor (3) die gaffel (1) in ruimte (2) beweegt. Het roet in de uitlaatgassen hecht zich aan het klepmechanisme en dringt via de as, de askeerring (Afbeelding C) en het lager door tot de elektrische componenten in de elektromotor.

De uitlaatgassen hebben een aantal negatieve gevolgen en zorgen er op den duur voor dat de EGR-klep niet goed of helemaal niet meer functioneert.

  • Het naaldlager wordt vuil waardoor hij steeds slechter gaat functioneren.
  • Door condens in de uitlaatgassen corrodeert het lager. Het lager functioneert steeds slechter en gaat op den duur kapot.
  • Als er teveel weerstand in het lager zit, kan de elektromotor de EGR-klep niet meer bedienen.
  • Door ophoping van roet op de printplaat kan op den duur het elektronische circuit uitvallen.


VAG dieselgate software update slecht voor EGR-klep

Veel van de auto’s met dit type EGR-klep zijn betrokken bij het dieselgate schandaal. VAG biedt de eigenaren van deze auto’s een software-update voor het motormanagement. De update moet de emissie-problemen oplossen en -vooral- de hoeveelheid NOx stikstofoxiden reduceren. De software update heeft aanzienlijke gevolgen voor de EGR-klep. Na de door de fabrikant voorgeschreven update wordt de klep namelijk veel vaker en in een hogere frequentie geactiveerd waardoor de onderdelen sneller slijten en kapot gaan.

Vooralsnog is er geen oplossing voor het probleem en kunnen we alleen uitleggen wat er mis gaat. Voor autobedrijven kan kennis over de achtergrond van het probleem ondersteunend zijn in de communicatie naar hun klanten. Het doet er niet toe waar de klant zijn auto laat repareren, het probleem is en blijft overal hetzelfde, ook bij de officiële VAG-dealers.

Een overzicht van de gerelateerde artikelnummers kunt u hier downloaden.