Visuele controle van het aircosysteem

Nissens introduceert met de ‘Visual Diagnostic Tool’ een handig stuk gereedschap om het spoelproces van aircosystemen visueel te controleren. Daarnaast kan het complete systeem preventief gecheckt worden op vervuiling.

Hoe werkt de ‘Visual Diagnostic Tool’? Na het aansluiten van de slangen en het T-stuk op het kijkglas, zorg je ervoor dat het geheel minimaal 5 minuten wordt gevacumeerd met behulp van een A/C-servicestation. Vervolgens sluit je de hogedruk- en lagedruksnelkoppeling van het gereedschap aan op het A/C-systeem. Open de ventielen nog niet! Na het starten van de auto en aircosysteem houd je het kijkglas omhoog met de blauwe zijde aan de bovenkant. Open eerst geleidelijk de hogedruksnelkoppeling en daarna geleidelijk de lagedruksnelkoppeling. Laat het koudemiddel vermengen met de olie tot het kijkglas voor ¼ gevuld is. Sluit vervolgens beide snelkoppelingen en houd het kijkglas horizontaal. Nu kun je visueel de mengbaarheid van de olie met het koudemiddel bepalen. Je ziet nu, indien van toepassing, het volgende:
• Overtollige olie en uv-vloeistof
• Lucht (vocht) in het systeem
• Losse deeltjes en vervuiling

Nadat de mengbaarheid van de olie visueel gecontroleerd is, kan de kwaliteit beoordeeld worden door middel van de volgende procedure:
1. Plaats het kijkglas omhoog met de blauwe zijde aan de bovenkant.
2. Open geleidelijk de lagedrukkoppeling zodat het koudemiddel kan verdampen, alleen de olie en eventuele vervuiling blijven achter in het kijkglas.
3. Controleer de kwaliteit van de olie met behulp van onderstaande
afbeeldingen: