Vroegtijdige slijtage aandrijfriemen

Sommige hulpaandrijfsystemen hebben te kampen met voortijdige slijtage van de aandrijfriem. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een verkeerde riemspanning en een foutieve uitlijning.

Er zijn drie spansystemen om het hulpaandrijfsysteem op de juiste spanning te krijgen; via een manuele/vaste spanrol, via een automatische spanrol en via een Stretch Fit-riem. Met name het spansysteem dat gebruik maakt van een manuele/ vaste spanrol verdient extra aandacht. Hier is immers de monteur aan zet om de juiste spanning te bepalen. Bij de andere twee spansystemen moet de monteur weliswaar de installatieprocedure nauwkeurig volgen, maar kan hij zelf niet de spanning bepalen. Het is belangrijk dat er bij vaste systemen altijd rekening wordt gehouden met spanningsverlies dat optreedt in de eerste periode na montage. Belangrijk is ook dat zowel bij het terugzetten van de oude riem als bij het monteren van een nieuwe riem de juiste initiƫle spanning wordt aangehouden.

Riemspanning

Een verkeerde riemspanning leidt tot een extreme warmteopbouw, verharding van het rubber, barsten, voortijdige riembreuk en extra geluidsproductie. Daarnaast zorgt een te hoge spanning voor een abnormaal slijtagebeeld en een te lage spanning voor het slippen van de riem en extra slijtage bij de riemschijven. Het is dus van groot belang om de juiste riemspanning te bepalen. Hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Riemenfabrikant Gates levert bijvoorbeeld de Krikit I en II en de STT-1. De Krikit 1 is ideaal voor het meten van de spanning van V-riemen, maar ook voor smallere Micro-V XF riemen. Voor het meten van de spanning van bredere Micro-V XF riemen is het gereedschap Krikit 2 uitermate geschikt. Voor een zeer nauwkeurige meting van de riemspanning biedt Gates de Sonic Tension Tester STT-1. Deze elektronische riemspanningsmeter is oorspronkelijk ontwikkeld om de riemspanning van distributieriemen te meten, maar ook kan worden gebruikt voor Micro-V XF riemen. De STT-1 maakt onderscheid tussen nieuwe en ingelopen riemen.

Uitlijnen

Naast een verkeerde riemspanning is er een tweede oorzaak van voortijdige uitval van aandrijfriemen: een verkeerde uitlijning van de riemschijven. Multi-ribriemen zijn gevoeliger voor een verkeerde uitlijning dan V-riemen. Omdat het aandeel multi-ribriemen groeit, wordt de controle op een goede uitlijning steeds belangrijker. Een verkeerde uitlijning kan leiden tot:

  • Pilling: als de ribben van de riem niet perfect in de groeven van de schijf vallen, slijt het rubber van de riem. De rubberdeeltjes worden in de riemgroef geduwd en veroorzaken veel geluid.
  • Beschadiging van de buitenste ribben: de buitenste ribben lopen tegen de flank van de poelie, waardoor de buitenkant van de riem beschadigd. Ook worden zo de trekkoorden uit de riem getrokken. De losse ribben en koorden creĆ«ren een gevaarlijke situatie: ze kunnen in het distributiesysteem terechtkomen en motorschade veroorzaken.
  • Geluidshinder: als de ribben niet recht in de schijfgroeven lopen, levert dit hinderlijk geluid op. Om de uitlijning van de schijven te controleren en uitlijningsproblemen op te lossen, biedt Gates een praktisch stuk gereedschap: de Gates DriveAlignĀ®laser.

Ā 

Geluidsdiagnose

Het geluid dat aandrijfriemen produceren, kan soms zeer hinderlijk zijn. Om hiervoor een oplossing te zoeken is het zaak om eerst de oorzaak te vinden. Het meest voor de hand ligt een verkeerde riemspanning. Een zingende/fluitende toon is het gevolg van een te hoge spanning, een piepend geluid is het gevolg van een te lage spanning of een verkeerde uitlijning. Daarnaast kan gruis tussen de ribben van de riem ook een oorzaak van onwenselijke bijgeluiden zijn. Verder is het verstandig om ook andere onderdelen zoals het dynamovrijloopwiel, de krukaspoelie en geleidingsrollen aan een inspectie te onderwerpen. Uit de praktijk blijkt dat deze delen ook vaak lawaaiige riemen veroorzaken.