Waarschuwingslampjes: wat betekenen ze?

vrt artikel waarschuwingslampjes

Een groot deel van de automobilisten weet niet wat de waarschuwingslampjes op het dashboard betekenen. Zelfs als er soms weinig aan de hand is, bellen zij met een pech-hulpverlener of het autobedrijf. Doordat het tijdens vakantieperiodes al erg druk is, kunnen hierdoor automobilisten met ‘echte’ pech minder snel geholpen worden. Weet jij wat ieder waarschuwingslampje betekend? 

Bij diverse pechhulp instanties in binnen en buitenland is het erg druk. Met name tijdens vakantieperiodes zijn er veel meldingen. Een groot deel daarvan zijn automobilisten die onterecht bellen, omdat zij niet goed weten wat de waarschuwingslampjes op het dashboard betekenen. Een bron van ergernis bij de centrales van de pechhulp.

Verwarrend

Toch zijn er een aantal logische verklaringen voor. Om de zoveel tijd komen er nieuwe waarschuwingslampjes bij, wat voor verwarring zorgt bij de automobilist. Dieselauto’s zijn bijvoorbeeld tegenwoordig uitgerust met een ‘AdBlue’ lampje. Dat lampje wordt niet herkend en dan wordt er al snel gebeld. Vooral wanneer een automobilist zich in het buitenland begeeft, wordt gemakkelijker contact gezocht met de pechhulp uit eigen land. Automobilisten weten vaak in de eerste plaats niet wat ze moeten doen. Er is ook geen lokale bijstand als je zo ver van huis bent, dat geeft extra stress.

Schade en dure reparaties

Ondanks dat onterechte telefoontjes ergernis opleveren, mogen de waarschuwingssignalen van een auto niet genegeerd worden. Deze kunnen namelijk wijzen op een ernstig probleem. Als er niet juist gehandeld wordt op sommige waarschuwingen kan er serieuze schade aan de auto ontstaan. De kosten kunnen dan flink hoog oplopen. Zeker als er een rood lampje gaat branden.

Het waarschuwingslampje voor bijvoorbeeld de katalysator en het roetfilter wordt vaak niet herkend, terwijl dit erg kostbare reparaties zijn.

Rood is stoppen

Voor de verkeersveiligheid is het van belang dat de kleuren van de waarschuwingslampjes herkend worden. Bij een rood lampje moet direct actie worden ondernomen. Stoppen en contact opnemen met pechhulp of autobedrijf. Een oranje lampje vereist een controle, de automobilist kan vaak nog wel doorrijden naar het autobedrijf. Bij blauwe of groene lampjes is doorrijden vaak geen probleem. Het blijft echter noodzakelijk ook deze meldingen na te laten kijken.

Kennis om te delen

Bij een gemiddelde pechhulp centrale komen dagelijks honderden telefoontjes binnen. Tijdens piekperiodes, zoals met vakanties, kan dat aantal makkelijk vervijfvoudigen. Er wordt het meest gebeld voor problemen met de motor, de accu of de banden. Die waarschuwingslampjes worden meer herkend, al weten de meeste automobilisten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Hier ligt een mooie kans voor het autobedrijf. Als monteur kom je in aanraking met (het gebrek aan) kennis van de automobilist, leg uit wat het brandende lampje betekend en informeer de klant over de diverse kleuren en waarschuwingen een auto kan geven. Zo behoed je de klant voor hoge reparatiekosten en stuur je hem met een veilig gevoel de weg weer op.

Waarschuwingslampjes test voor jouw klant

Tip: een leuke test voor jouw klant over de verschillende waarschuwingslampjes en hun betekenis vind je hier. En, weet jij zelf alle goede antwoorden?

Bron: VRT

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?