Wanneer dient de filter/droger vervangen te worden?

De filter/droger is een filtereenheid welke is geplaatst aan de hoge drukzijde van het AC systeem tussen de condensor en het expansieventiel. De werking van dit onderdeel zorgt ervoor dat eventueel gruis en vocht uit het AC systeem wordt gefilterd. De filter/droger bevat ook koudemiddel en olie (smeermiddel).

filter-vervangen

De filter/droger is cruciaal voor een optimale werking van het AC systeem en met name voor de compressor. Het absorberen van het vocht voorkomt inwendige corrosie en zorgt tevens voor een goede smering van het systeem en de compressor. Daarbij worden ook kleine vervuilende deeltjes gefilterd zodat deze niet in het systeem terecht komen en zo verstopping kunnen veroorzaken bij de condensor, expansieventiel, verdamper of zelfs kunnen leiden tot uitval van de compressor. 

Als de filter/droger is versleten of verzadigd zal deze niet meer voldoende werken. Dit kan verstopping veroorzaken waardoor de druk in het AC systeem zal oplopen en de werking van de andere AC onderdelen beïnvloeden. Vooral de compressor is hier zeer gevoelig voor. 

Tijdens de werking van het AC systeem moet de filter/ droger zowel aan de in-en uitgang ongeveer even warm aanvoelen. Een koude uitgangstemperatuur of vorstvlekken wijzen op een niet goed werkende filter/droger.

Wat kan de werking van de filter/droger Beïnvloeden?

Slijtage – Filter en droogmiddel korrels zijn na een bepaalde periode uitgewerkt. Hierdoor verliest de filter/droger zijn werking en dit zal het AC systeem beïnvloeden.

Openen van het AC systeem – Als het systeem lekt of tijdens onderhoud wordt geopend zal het zeer hygroscopisch droogmiddel in de filter/droger vocht uit de lucht onttrekken en raakt zo dus snel verzadigd. Hierdoor verliest het zijn uiteindelijke werking. Ook wanneer het systeem bijna leeg is door lekkage zal de filter/droger onvoldoende werken.

Overmatige vervuiling in het systeem – Vervuiling door chemische reacties veroorzaakt door gebruik van verkeerde toevoegingen (UV dye- Lek-stop) of verkeerde olie (mix) of door compressor (corrosie-verbrande olie) bij te hoge druk kunnen de filter/droger snel doen verstoppen.

Te veel olie in het systeem – Bij een teveel aan smeermiddel (olie) is de filter/droger niet in staat om zijn werk goed uit te voeren. Het droogmiddel (korrels) zal doordrenkt en vettig raken. Te veel UV-dye of spoelmiddel zal hetzelfde, negatieve effect hebben op de werking van de filter/droger.

Aanbevolen oplossing

De filter/droger moet regelmatig worden vervangen. Aangeraden wordt om deze om de 2
jaar te vervangen of bij opening en onderhoud van het AC systeem.

Indien een nieuwe compressor wordt geplaatst dient men altijd de filter/droger te vervangen. Ook wanneer een lekkage in het systeem is verholpen moet de filter/droger worden vervangen. Tijdens het spoelen van het systeem moet de filter/droger worden verwijderd en na de procedure worden vervangen. Gebruik de handleiding wanneer additieven zoals UV-dye, Lek-Stop of spoelmiddel wordt toegevoegd. Overmatig of verkeerd gebruik van de olie of toevoegingen zal de werking van de filter/droger negatief beïnvloeden. 

Voorkom blootstelling aan de buitenlucht door het niet verwijderen van de beschermdoppen van de filter/droger tijdens de reparatie.

Voorbeelden

vervuiling

Zulke vervuiling van de in-en uitgang zorgt voor verstopping

vettig

Te vettig en weke filter/droger binnenin de filter/droger

versleten

Versleten/verzadigde droger

droogmiddeln

Versleten insert bag droger droogmiddel te week geworden door een teveel aan UV-dye in het systeem