Wat kan schadelijk zijn voor een juiste smering?

De juiste smering is van cruciaal belang voor de compressor. Alle bewegende delen in de compressor zijn tot op de millimeter nauwkeurig gemonteerd en daarom is een juiste smering van het grootste belang.

smering-compressor

Vooral een dunne oliefilm tussen zuigers en cilinders zorgt voor de soepele werking en een goede afdichting. Bovendien werkt het smeermiddel ook als koelmiddel wat zorgt voor het onttrekken van de warmte van de compressor waardoor geen oververhitting kan plaatsvinden. Aanvullend zorgt het er ook voor dat pakkingen en slangen in goede conditie blijven.

De compressorfabrikanten maken een zorgvuldige selectie voor de meest geschikte smering, om op deze manier de juiste werking van de compressor en de rest van het AC systeem te kunnen garanderen.

Het is niet verkeerd om additieven te gebruiken maar bij onjuist gebruik/hoeveelheid kan dit tot schade leiden aan de smering van de compressor. Als een onjuiste hoeveelheid of soort additief wordt toegevoegd aan de olie, zal de smering van de olie worden verminderd.

Hierdoor verandert de structuur van de oorspronkelijke olie en zal het smerend vermogen afnemen. Dit zal van invloed zijn op de werking en levensduur van de compressor. Een niet optimaal smeermiddel leidt tot wrijving en oververhitting van de compressor.

Wat kan schadelijk zijn?

Te veel UV lekdetectie middel -Als UV dye met oplosmiddel wordt toegevoegd zal dit de aanwezige olie verdunnen. Dit resulteert in een onjuiste viscositeit en de smering neemt dan ook af. Hierdoor kan de compressor uitvallen. Bij toevoeging van te veel lekdetectie (olie basis UV dye) zal de druk in het system oplopen, wat schadelijk is voor de compressor. De hoeveelheid toegevoegde lekdetectie mag nooit meer bedragen dan 5% van de totale hoeveelheid olie.

Spoelmiddel resten in het systeem – Resten van spoelmiddel in het syteem zullen het smerend vermogen van de olie aanzienlijk aantasten. Ook kan het de Teflon coating in de compressor afbreken waardoor het systeem verstopt kan raken door deze vervuiling. Na het spoelen dient stikstof te worden gebruikt om al het spoelmiddel grondig te verwijderen uit het systeem en het circuit effectief te drogen.

Lek-stop vervuilde olie – Door het systeem niet goed te vacumeren blijft er vocht achter. Sommige lek-stop middelen kristalliseren het vocht en niet goed gevacumeerde systemen zullen een opeenhoping krijgen van dit gekristalliseerd vocht. Dit zorgt voor vervuiling van het systeem waardoor de olie zijn smerende werking verliest. Dit kan de compressor beschadigen.

Aanbevolen oplossing

Het is van enorm belang om altijd de installatie-instructies van de compressorfabrikant te volgen om een goede smering te waarborgen. Gebruik altijd de aangegeven soort en hoeveelheid olie. Bij gebruik van een UV lekdetectie, UV lek-stop of een spoelmiddel dient men zorgvuldig de instructies te volgen. Systeem onderhoudsprocedures zoals het spoelen, drogen of vacumeren dienen in de juiste volgorde en met nauwkeurigheid te worden uitgevoerd.

Voorbeelden

UV-dye

Zichtbaar donkergroen-verkleurd olie als gevolg van te veel UV-dye

 

spoelmiddel

Olie verontreinigd met spoelmiddel, melkachtige verkleuring

lek-stop-middel

Gekristalliseerd lek-stop middel