Zo stel je diagnose aan de airconditioning van een auto

Een defect of slecht werkend auto airconditioningsysteem kan verschillende oorzaken hebben. In dit artikel behandelen we de meest voorkomende storingen en geven we je een leidraad om de oorzaak van een airconditioning-probleem te vinden én op te lossen.

Let op:

 • Controleer voor de montage van een nieuwe compressor de oliehoeveelheid en viscositeit op basis van de gegevens van de autofabrikant (bekijk hier de fabrieksgegevens).
 • Als de compressor vervangen wordt moet het hele aircosysteem worden gespoeld en de olie vervangen worden. (Lees hier alles over de olie van een airconditioning-compressor.)

Symptomen defecte compressor

Een defecte airco compressor kan als volgt worden herkend:

 • Lekkage
 • Geluidsontwikkeling
 • Onvoldoende koeling
 • Storingscode aircoregelaar

Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • Lagerschade door slijtage of defecte riemspanners
 • Lekkende compressor-as of behuizing
 • Mechanische schade compressorhuis
 • Slecht contact elektrische aansluitingen
 • Te weinig compressorolie
 • Te weinig koudemiddel
 • Vuil en/of vocht (corrosie) in het aircosysteem

Foutopsporing

Om fouten in het airconditioningsysteem op te sporen, controleer je eerst de functies en de systeemdruk.

 • Schakel de compressor in, controleer of de stekker goed vast zit en of er spanning is.
 • Is de aandrijfriem goed en op de juiste manier en spanning gemonteerd?
 • Inspecteer de pomp visueel op lekkage.
 • Controleer of de koudemiddelleidingen goed vastzitten.
 • Vergelijk de drukwaarden aan hoge- en lagedruk zijde.
 • Lees het foutgeheugen uit.

Vuil in het airconditioningsysteem is funest en kan alleen verwijderd worden door grondig te spoelen met een spoeloplossing. Een vuil aircosysteem moet langer en nauwkeuriger gereinigd worden. Compressoren, drogers, accumulatoren, expansieventielen en smoorkleppen kunnen niet worden gespoeld.

Als een compressor mechanisch kapot is, moet je er altijd van uitgaan dat er vuil zoals bijvoorbeeld slijpsel in het hele systeem kan zitten en dat spoelen noodzakelijk is. Simpelweg de compressor vervangen is ontoereikend. Als er vuil in het systeem achterblijft gaat de nieuwe pomp onherroepelijk snel opnieuw kapot.

Schade aan de aircocompressor

Het komt na het vervangen van airco-onderdelen of regulier airco-onderhoud regelmatig voor dat de airco niet meer goed koelt of het helemaal niet meer doet. Dit kan direct, of enige tijd na de werkzaamheden gebeuren. In dit geval moet je eerst controleren of er voldoende koudemiddel in het systeem aanwezig is.

Daar alle afdichtingen en leidingen van het aircosysteem nooit 100 procent luchtdicht zijn, is er jaarlijks een ‘verlies’ van ongeveer 10 procent koudemiddel. Controleer -voordat het systeem opnieuw met koudemiddel gevuld wordt- of het tekort door natuurlijk verlies of lekkage ontstaan is. Als er lekkage of het vermoeden van lekkage is, mag het systeem niet gevuld worden. Voer eerst een lektest uit en vernieuw eerst eventueel lekkende onderdelen.

Als de airconditioning weer ingeschakeld wordt kan het voorkomen dat de compressor geen vermogen meer levert. Controle van de drukwaarden (bekijk hier de fabrieksgegevens) met een aircoservicestation leert vaak dat de drukwaarden aan hoge- en lagedruk zijden gelijk zijn. Hierdoor ontstaat het vermoeden dat er te weinig koudemiddel door het systeem stroomt of dat het expansieventiel of de compressor defect zijn.

Compressor schade door metaaldeeltjes in olie

Er zijn ook gevallen waarbij de drukwaarden gelijk zijn en er slechts te weinig koudemiddel in het systeem aanwezig is. In dit geval ontstaan de problemen pas nadat het airconditioningsysteem volgens de voorschriften opnieuw is gevuld. Doordat het systeem leeggehaald en opnieuw gevuld is, kan vuil of metaalslijpsel losraken en in het regelventiel, het expansieventiel of de smoorklep terechtkomen en een storing veroorzaken. Deze problemen treden meestal op als het filterdroger verouderd is of als er te weinig koudemiddel in het systeem heeft gezeten.

Geluiden in airconditioningsysteem

Als het airconditioningsysteem vreemde geluiden maakt, moeten tijdens de diagnose naar het geluid en vóór demontage van de compressor de volgende aanwijzingen in acht genomen worden.

Controleer de montagebeugels en bevestigingspunten op breuken, scheuren en ontbrekende of loszittende bouten en moeren. Trillingen die door een van de genoemde redenen ontstaat kan, overmatige geluiden van de compressor veroorzaken. Controleer of de geluiden veranderen als je kracht op de onderdelen uitoefent. Als het geluid door kracht uit te oefenen anders wordt, is de compressor waarschijnlijk niet de oorzaak.

Controleer slangen en leidingen om vast te stellen of geluid door trillingen van de motor of pulserend koudemiddel in het interieur van de auto terechtkomen. Andere oorzaken voor airco-geluiden kunnen aandrijfriemen, riemspanners, spanrollen en de vrijlooppoelie van de dynamo zijn.

Druk in aircosysteem oorzaak buitensporige geluiden

Overmatige toleranties of versleten onderdelen kunnen buitensporige geluiden veroorzaken. Te veel of verontreinigd koudemiddel kan overmatige hoge druk veroorzaken. Dit geldt ook voor koudemiddel waar te veel -niet condenseerbare stoffen- zoals lucht in zit.

Condensor werkt onvoldoende

Als er onvoldoende lucht door de condensor stroomt, wordt het koudemiddel niet voldoende gecondenseerd en loopt de druk te hoog op met als gevolg geluiden die niet er niet horen te zijn. Controleer of de ventilatoren voldoende lucht door de condensor voeren en of de koellamellen schoon zijn. Metaalslijpsel, vervuilde expansieventielen en/of smoorkleppen zijn vaak de oorzaak van ongewenste geluiden. De onderdelen beperken de doorstroming van het koudemiddel waardoor de druk in het systeem te hoog oploopt. Als het expansieventiel kapot is kan dit binnenin de auto duidelijk hoorbare ratelende, fluitende of dreunende geluiden veroorzaken.

Compressor demonteren

Als bovenstaande problemen gedetecteerd worden, moet de compressor gedemonteerd en de olie afgetapt worden. Als de olie grijsachtig, grijs/groen of grijs/geel is, zitten er metaaldeeltjes in. In dit geval is het noodzakelijk om de compressor, het expansieventiel en het filterdroger te vernieuwen en het koudemiddelcircuit volgens de voorschriften te vacumeren en te spoelen. Bekijk hier de fabrieksgegevens.

Filter-droger verzadigd en verstopt