Het belang van homologatie, ook voor het milieu!

Homologatie

Het is al lang niet meer zo dat een uitlaat de functie heeft van het afvoeren van de uitlaatgassen naar de achterkant van de auto en het dempen van het geluid. De tegenwoordige uitlaat is een essentieel onderdeel van de uitlaatgasreiniging en onmisbaar voor de juiste afstelling van de motor. Om die juiste afstelling te verkrijgen en daardoor te zorgen dat het milieu zo min mogelijk belast wordt, is het van belang dat altijd een gehomologeerde uitlaat wordt gemonteerd.

Gehomologeerde uitlaten en katalysatoren zijn te herkennen aan het e-keurmerk wat ingeslagen moet zijn in de uitlaat zelf. Een sticker met het e-keur nummer is niet toegestaan!

In dit artikel laat mijngrossier.nl zien wat aan de binnenkant van de uitlaat en katalysator het verschil is tussen een gehomologeerde en niet gehomologeerde uitlaat. Het is namelijk vaak aan de buitenkant van de uitlaat of katalysator niet te zien wat de verschillen zijn. De binnenkant van de uitlaat is altijd van doorslaggevend belang. Wanneer het binnenwerk van de uitlaat niet juist is zorgt het systeem voor een te hoge of te lage tegendruk. In beide gevallen kan dit schade opleveren aan kleppen, katalysatoren, lambdasensoren, bougies en overige motordelen.

Edelmetalen

Het belangrijkste onderdeel van de katalysator is het monoliet. Het monoliet zorgt dat de katalysator zijn reinigende werking goed en langdurig kan uitvoeren. Het monoliet is ook voor 85% verantwoordelijk voor de kostprijs van de katalysator. Dit komt doordat in het monoliet edelmetalen zoals platinum, palladium en rhodium worden gebruikt. Indien niet de correcte hoeveelheden edelmetalen worden toegepast in combinatie met een te klein oppervlak monoliet zal dit een sterke negatieve invloed hebben op de werking en levensduur van de katalysator. Een Romax katalysator werkt optimaal gedurende 80.000 – 120.000 km.

Roetfilter

Sinds 2007 zijn de meeste diesel voertuigen uitgerust met een roetfilter. Dit roetfilter moet vanaf 80.000 km tot 120.000 km worden vervangen door een nieuw roetfilter. Het exacte kilometrage hangt af van het gebruik van de auto. Het is niet verstandig om met de auto door te rijden als in het dashboard wordt aangegeven dat het roetfilter verstopt is. Bij montage van een nieuw roetfilter moet te allen tijde ook de werking van de katalysator worden gecontroleerd. Indien de werking onvoldoende is, dient ook de katalysator vervangen te worden.

De door Romax geleverde roetfilters zijn qua pasvorm identiek aan de af-fabriek geleverde roetfilters en kunnen derhalve zonder enige aanpassing worden vervangen. LET OP: de roetfilters zijn in het geheel niet vergelijkbaar met de retro-fit roetfilters die ook door Romax geleverd worden. De retrofit roetfilters zijn bedoeld voor voertuigen die af-fabriek geen roetfilter gemonteerd hebben.

Vijf redenen voor homologatie

  1. De typegoedkeuringsprocedure (homologatie) van het uitlaatsysteem begint met een proces waarbij men de originele uitlaatdelen van de autofabrikant vergelijkt met de uitlaatdelen die men in de aftermarket wil introduceren. Typegoedkeuring biedt zowel de monteur als de consument de garantie dat de prestaties van het uitlaatsysteem voor wat betreft tegendruk en geluidsniveau absoluut identiek zijn aan die van het originele product.
  2. Binnen de Europese Unie is het verboden om dempers, roetfilters en katalysatoren te monteren die geen typegoedkeuring hebben. Op de montage van producten zonder typegoedkeuring staan strenge sancties.
  3. Het belangrijkste aspect van een goedgekeurde demper of katalysator is dat de gebruikte componenten worden getest op juiste tegendruk voor optimale motorprestaties. Een afwijkende tegendruk in het uitlaatsysteem (hoger of lager) kan resulteren in het permanent weglekken van onverbrande benzine (koolwaterstoffen) en zuurstof tijdens het moment van klepoverlap. De weggelekte koolwaterstoffen en zuurstof komen in de monoliet van de katalysator terecht en komen daar vervolgens spontaan tot ontbranding, waarbij temperaturen tot 1.850° Celsius kunnen ontstaan. Doordat de katalysator is bedoeld voor bedrijfstemperaturen rond 500° Celsius ontstaan kleine versmeltingen in de monoliet, die daardoor ernstige schade (verstopping) oploopt. Als gevolg van deze versmeltingen worden er minder schadelijke gassen  omgezet in onschadelijke gassen. Hierdoor verlaten meer vervuilingsdeeltjes de uitlaat, met meer schade voor milieu en gezondheid tot gevolg. Een gesmolten katalysator is herkenbaar aan een karakteristiek kloppend geluid onder de auto. Een gesmolten katalysator komt derhalve ook nooit in aanmerking voor garantie!
  4. In de nieuwste auto’s (vanaf EURO IV) kan het gebruik van een uitlaatsysteem zonder typegoedkeuring leiden tot ernstige schade en vroegtijdige defecten aan complexe en kostbare systemen als het roetfilter, breedband lambdasondes, katalysatoren enzovoorts.
  5. Homologatie geeft garantie op pasvorm, wat ervoor zorgt dat onderdelen van verschillende leveranciers passend te monteren zijn. Dat scheelt tijd en ergernis bij montage.

De gehomologeerde uitlaten van Romax vind je hier of vraag ernaar bij jouw vertrouwde grossier.

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?