De 7 meest voorkomende aircoproblemen

In het aircosysteem zijn de verschillende drukken en temperaturen van groot belang. Werkdrukken aan zowel de hoge als lage drukzijde moeten binnen een bepaald bereik blijven. Dit om een optimale werking van het aircosysteem te garanderen. Indien de drukken buiten dit bereik vallen, kan dit wijzen op aircoproblemen. 

Aircoproblemen

Een diagnose door middel van het controleren van werkdrukken is een goede methode om oorzaken van aircoproblemen op te sporen. Dat blijkt uit onderstaand lijstje. Dit zijn de 7 meest voorkomende aircoproblemen waardoor de hoge en lage druk afwijkt van het bereik.

  • Onjuiste vulhoeveelheid – te veel of te weinig koudemiddel in het systeem.
  • Verkeerd gebruik van toevoegingen – met name overdadig gebruik van UV-lekdetectie kan leiden tot overdruk in het aircosysteem.
  • Systeemblokkades of verstopping in de onderdelen – veroorzaakt door vervuiling, vocht of roest in het systeem, verkeerd gebruik van toevoegingen (leakstop) kan leiden tot oververhitting en daardoor verkoolde olieresten. Dit kan verstopping veroorzaken in het expansieventiel, bij de filter-droger en de condensor (dunne micro pijpjes).
  • Niet goed werkende condensorventilator
  • Luchtcirculatiesysteem functioneert niet goed – interieurfilter, interieurventilator (blower), kachelradiateur etc.
  • Compressor werkt niet goed – aansturing-koppeling/kleppen, power drive of de werking in het algemeen.
  • Condensor werkt niet goed – onjuiste warmtewisseling door ontbrekende of beschadigde lamellen, vervuild oppervlak, lekkage, beschadiging etc.

Een diagnose met werkdrukken is een eenvoudige en goedkope manier om eventuele aircoproblemen in het systeem op te sporen. Gemeten drukken geven een betrouwbare indruk van de werking van het systeem en de verschillende onderdelen.

Meer probleemoplossingen met betrekking tot de verschillende werkdrukken en specifieke praktijkinformatie, zoals hoe de druktests moeten worden afgenomen, is te vinden op de poster ’AC-systeem diagnose-werkdrukken R134A’ van Nissens.

Aanbevolen oplossing voor aircoproblemen

Om een juiste druktest uit te voeren dien je met een aantal factoren rekening te houden. Als eerste het gebruik van het juiste gereedschap. Een aparte manometer of een AC machine met geïntegreerde meters wordt aanbevolen. De hoge en lage druk aansluitingen moeten op de juiste manier worden aangesloten op de hoge en lage druk service aansluitingen van het voertuig.

Zorg dat het AC systeem in werking wordt gezet alvorens de druktest uit te voeren. Er moet minimaal 1,5 bar/25 PSI statische druk in het systeem aanwezig zijn om de compressor te laten werken. Om dat te bepalen moet de statische druk worden afgelezen voordat de motor wordt gestart. Hoge en lage druk moeten bijna gelijk zijn aan beide zijden. Een te lage statische druk kan wijzen op te weinig koudemiddel in het systeem door bijvoorbeeld lekkage.

Nadat de statische druktest is uitgevoerd kan de werkdruktest worden gedaan. Voor een betrouwbare meting moet de motor stationair draaien en de koude lucht productie moet op maximaal staan. De aanjager moet op 70% van de capaciteit in werking worden gezet. De bedrijfstemperatuur van de motor moet 80- 90°C/180-200°F zijn.

Nu kan de druktest worden uitgevoerd. Fouten kunnen worden opgespoord aan de hand van de R134A druktabel voor hoge en lage druk. Houd rekening met een afwijking van de gegeven drukken i.v.m. buitentemperatuur en de soort compressor (vaste slag/variabel).

Download poster werkdrukken

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?