Het aircosysteem: tips en informatie

aircosystemen

Aircosystemen bevatten milieu-schadelijke F-gassen. bovendien worden de systemen steeds complexer en daardoor gevoeliger voor storingen. Om de airco goed en volgens de regels te kunnen onderhouden én repareren, is specifieke kennis vereist.

Koudemiddelen

Het vluchtige koudemiddel bevat milieu-schadelijke broeikasgassen (F-gassen). Om deze reden moeten aircosystemen voldoen aan de Verordening (EG) Nr. 842/2006 Van Het Europees Parlement En De Raad van De Europese Unie 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikassen. Er rijden nog auto’s rond met het koudemiddel R12.

In 2001 kwam er vanwege de hoge Global Warming Potential (GWP) broeikaspotentieel een verbod op dit middel en werd het vervangen door R134A met een GWP van 1430.

In auto`s die hun Europese typegoedkeuring na januari 2011 hebben ontvangen, mag het koelmiddel R134A echter niet meer worden gebruikt en wordt R1234YF met een GWP van 4 toegepast.

Vanwege de strikte regelgeving omtrent broeikassen, moeten grossiers die koudemiddelen leveren een sluitende boekhouding hebben. Daarnaast moeten zij controleren of hun afnemer een monteur in dienst heeft die in het bezit is van een F-gassen certificaat. Alleen een monteur met dit certificaat mag koudemiddel terugwinnen oftewel een aircosysteem leeghalen.

Voorkom kostbare schade door onwetendheid

Mobiele aircosystemen zijn vanwege de technologische revolutie steeds complexer en daardoor gevoeliger geworden. Tijdens onderhoud en reparatie kan er veel fout gaan zoals verkeerd vullen. Te veel of te weinig vullen en koudemiddel dat weglekt. Zelfs de kleinste afwijking of fout tijdens onderhoud of reparatie aan het aircosysteem, kan aanzienlijke kosten veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat degene die aan het systeem werkt, precies weet waar hij mee bezig is.

Dankzij geavanceerde equipment, gereedschappen, diagnose-apparatuur en technische opleidingen, kunnen steeds meer autobedrijven ondanks de complexe en gevoelige onderdelen en systemen hun klanten helpen met airco-onderhoud en reparatie.

Verplichte lektest en smering

Het is wettelijk verplicht om te controleren of het aircosysteem lekdicht is voordat het (opnieuw) gevuld wordt. Als een auto in de werkplaats komt met een leeg aircosysteem, is de kans groot dat het koudemiddelcircuit lek is. In dit artikel lees je hoe je lekkage in aircosystemen op kunt sporen.

Ook moet het juiste type smeerolie in het systeem terechtkomen. Lees in dit artikel alles wat je moet weten over de olie van een aircocompressor. De olie smeert de compressor en het expansieventiel. Koudemiddel is het transportsysteem voor de smeerolie. Hierom is het essentieel dat de juiste hoeveelheid koudemiddel met olie in het systeem terechtkomt. Bekijk hier de speciale poster met fabrieksgegevens.

Incorrecte temperatuurregeling

Als de temperatuurregeling van een aircosysteem niet of niet goed werkt, kan dit verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende lees je hier. Een slecht werkend aircosysteem kan echter ook veroorzaakt worden door vervuilde sensoren in het interieur. De interieurtemperatuursensor bevindt zich in de luchtstroom van een miniatuur ventilator, meestal is deze in het airco bedieningspaneel gemonteerd. De sensor geeft de temperatuur van het interieur als weerstandswaarde door aan het bedieningsapparaat en de gemeten waarde wordt vergeleken met de ingestelde temperatuur.

aircosystemen 2

Door onder andere stof, vuil of nicotine-aanslag kan de sensor vervuilen en voor een verkeerde meting zorgen. Het gevolg is een slecht of niet functionerend aircosysteem. Dit fenomeen is herkenbaar aan een continue schommeling van zeer lage en zeer hoge temperaturen. Het probleem kan worden opgelost door de interieursensor te reinigen met bijvoorbeeld aceton. Ook zijn er speciale reinigingsmiddelen in omloop. Stofophoping kan worden verwijderd door met een luchtpistool zachtjes op de sensor te blazen.

Gebruik van afdichtmiddelen kan tot problemen leiden

Er zijn middelen in omloop die kleine lekkages in het koudemiddelsysteem kunnen dichten. Het afdichtmiddel ontsnapt door het lek en komt in aanraking met zuurstof en vocht in de lucht waardoor het hard wordt en het lek gedicht wordt. Het gebruik van afdichtmiddelen kan echter om diverse redenen tot problemen leiden. Bij gebruik van het afdichtmiddel blijft er koudemiddel uit het aircosysteem ontsnappen totdat het afdichtmiddel werkt. Dit is een overtreding van de wet die bepaalt dat er geen koudemiddel in de atmosfeer terecht mag komen.

Afdichtmiddel kan eigenlijk alleen als noodoplossing toegepast worden of om te voorkomen dat een aircosysteem gaat lekken. Afdichtmiddelen zijn nadrukkelijk geen wettelijke erkende en duurzame reparatie-methode. Als onderdelen van het aircosysteem ouder worden of versleten zijn, is het slechts een kwestie van tijd tot er lekkages op andere plaatsen ontstaan.

Bovendien bestaat bij het afzuigen van aircosystemen waar afdichtmiddel in zit de kans dat het aircoserviceapparaat verstopt raakt omdat het afdichtmiddel met zuurstof en vocht in contact komt. Bij de meeste leveranciers van airco-servicestations vervalt de garantie op de equipment als ze kapot gaan door afdichtmiddelen.

Op de website van Automotive Academy vind je informatie over trainingen voor aircosystemen en de samenhangende regelgeving. Daarnaast kun je er de workshop ‘terugwinnen Mobiele Airco (F-gassen)’ volgen.

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?