Mahle: ‘laat connector op elektronisch geregelde thermostaat met rust’

Thermostaat header

Steeds meer personenauto’s en bedrijfswagens met een verbrandingsmotor, zijn uitgerust met een elektronisch geregelde thermostaat. Het verwarmingselement in het thermostaathuis wordt echter soms aangezien als sensor en gedemonteerd om te inspecteren. Automotive toeleverancier Mahle waarschuwt dat dit storingen kan veroorzaken die voorkomen kunnen worden.

Map-controlled thermostaat

De elektronisch geregelde of ‘map-controlled’ thermostaat is ontworpen om de verbranding en bedrijfstemperatuur van benzine- en dieselmotoren te optimaliseren. De elektronische thermostaat is een aanvulling op de conventionele regeling van het koelsysteem.

In de thermostaat zit een wax verwarmingselement dat door elektronische aansturing uit het motormanagementsysteem nauwkeurig de bedrijfstemperatuur onder verschillende omstandigheden kan regelen.

In de behuizing van de elektronisch geregelde thermostaat is een connector gemonteerd om het wax verwarmingselement te bedienen. Ervaring van Mahle leert dat de connector, die een soortgelijke aansluiting heeft als sensoren, als sensor aangemerkt en voor controle gedemonteerd wordt. Hierdoor is de kans groot dat de aansluitingen en de bedrading beschadigen.

thermostaat
thermostaat 2
Thermostaat 3

Elektronisch geregelde thermostaat met gedemonteerde connector 

Elektronisch geregelde thermostaat met defecte connector

Extra afdichtingsmiddelen kunnen de pakkingen beschadigen en de functionaliteit verhinderen

Voorkomen

Als gevolg hiervan wordt het functioneren van de thermostaat nadelig beïnvloed en kunnen er storingen met gerelateerde foutcodes in het motormanagementsysteem optreden. In verband met hetgeen hierboven beschreven is, adviseert Mahle een aantal zaken waarmee problemen voorkomen kunnen worden.

Om problemen te voorkomen mogen de borgklemmen van de connector nooit losgemaakt of verwijderd worden. Ook is het gebruik van afdichtmiddelen -anders dan die met een nieuwe thermostaat worden meegeleverd- niet is toegestaan. Alleen de originele pakkingen mogen gebruikt worden.

De juiste thermostaat voor iedere toepassing bestel je hier of bij jouw vertrouwde grossier.

Meer van dit onderwerp weten?

Ander nieuws?